My First 25 Tagalog Expressions

1. Kumusta! Hello! 2. Kumusta ka? How are you? 3. Mabuti. (I’m) fine. 4. Hindi ako OK. I’m not OK. 5. Ikaw? (How about) you? 6. Magandang araw! Good day! 7. Magandang gabi! Good evening! 8. Salamat! Thank you! 9. Walang anuman! You’re welcome! 10. Pasensya na po. Sorry. 11. Ano’ng pangalan mo? What’s your … Continue reading My First 25 Tagalog Expressions